Jdi na obsah Jdi na menu

Starohamerské údolí podle lyžařského průvodce z roku 1955

Už delší čas mi doma leží turistický průvodce po zimních Beskydech vydaný roku 1955. Ač většinou tyto publikace jen prolétnu, tato mi padla do oka tím, jak je zde poměrně pěkně popsáno starohamerské údolí. Důraz je samozřejmě kladen na to, kde se dá zalyžovat, jsou popsány různé trasy, které je možno z výchozích míst absolvovat. Údolí a jednotlivé zastávky na trati do Bílé jsou zde si myslím moc pěkně popsány. Fajný je taky popisek, kde se konstatuje, že v blízkosti Bílé nejsou větší lyžařské terény. Kdyby tak Bílou autoři viděli dnes Pro ilustraci přidávám také jednu zimní fotografii údolí ze svého archivu.

Řečice: za zastávkou Mazák proniká železnice i silnice k soutoku řeky Ostravice s Řečicí, která přichází od východu z dlouhého údolí mezi hřebenem Gruně a Lysou horou. Nad soutokem je nedaleko stanice Řečica pension Řečica, 20 minut dál v údolí je hotel Řečica (Charbulák). Nad pensionem Řečica jsou zbytky opevnění (menší svahy náspu okolo hájovny, větší v údolí Ostravice za Šancemi), které bylo v 17. století zřízeno v úzkém údolí na ochranu proti nájezdům z Uher. V okolí hotelu Řečica jsou jen kratší svahy na lyžaření.

Hutě pod Smrkem: Další zastávkou na trati z Frýdlantu n. O. do Bílé jsou Hutě pod Smrkem. Pěkné svahy na lyžaření jsou na výběžku hřebene nad Ostravicí, kde jsou volné pláně od lesa až k několika vilám nad Ostravicí. Na pěkný lyžařský terén se dostaneme, když s cesty údolím Jamníku odbočíme lesní cestou vlevo vzhůru na pláně na jižním svahu Těšinočky. Údolím potoka Jamníku dojedeme za 1 hod. na svahy mezi Janikulu a Těšinočku a k usedlostem nad údolím potoka Poledněný. Z údolí Jamníku můžeme přejít na zeleně značenou cestu, která jde ze stanice Staré Hamry na Gruň. Ze zastávky Hutě pod Smrkem přejdeme okolo hostince na Kravěnci na silnici, jíž se dáme vpravo k mostu přes Ostravici. Přejdeme po mostě do údolí Jamníku, jímž povlovně stoupáme až několika dřevěným chalupám nad potokem. Tam se otočíme ostře vpravo na lesní silničku, na níž po několika krocích se opět otočíme vlevo na kamenitou cestu na hřeben, jímž jde zelená značka ze Starých Hamer na Gruň. K Charbulákovu hotelu na Gruni dojdeme ze zastávky v Hutích pod Smrkem za 1-1,5 hodiny. Ze zastávky v Hutích můžeme vystoupit stále lesem na Smrk. Cesta trvá téměř 3h.

Dlouhá lesní cesta vede od myslivny v Hutích k samotám na Břestovém a k myslivně na Podolánkách v údolí Čeladenky. Cesta z Hutí na Podolanky trvá 2,5 h a je žlutě značena.

Pohled do zasněženého starohamerského údolí

Staré Hamry: Za zastávkou v Hutích pod Smrkem se opět údolí zužuje a trať se znovu přibližuje k řece a k silnici, za krátko se však znovu rozšiřuje údolí v širokou kotlinu, v níž je největší středisko horního povodí Ostravice, Staré Hamry. Ve středu obce, který je u stanice Staré Hamry, je několik ubytovacích podniků, kino a horská záchranná služba. Na svahu nad údolím stojí kostel se hřbitovem, před kterým je památník Maryčky Magdonovy. U silnice, která prochází obcí, stojí hotel Duda, u odbočky silnice k nádraží je ubytovací hostinec Duží. Pěkný hotel Horal stojí pod lesem v bočném údolí 5 minut od hotelu Duda, pension Ostravačka je 15 minut na jih od středu obce na svahu opodál silnice.

V nejbližším okolí Starých Hamer jsou mírnější i strmější svahy na lyžaření, krátké túry vedou do bočních údolí a na četné paseky na hřebenech. Pěkné svahy v okolí Starých Hamer jsou snadno přístupné. Dobrý sníh mívají zejména rozsáhlé pláně za hotelem Horal, které jsou obráceny k severu. Také na západ od trati na Samotách Lojkaščance, na Klepačce a Němčance najdeme dost svahů k lyžaření.

Jedna z cest vedoucí na Gruň je zeleně značená a vede ze stanice vpravo po silnici, se které však brzy odbočíme chodníkem vlevo k řece. Po vysokém dřevěné lávce přejdeme k silnici, u níž stojí hotel Duda. Pokračujeme přítmo dál do malého údolí a po 5 minutách přijdeme k hotelu Horal, za nímž brzy vyjdeme na louky a pole na severním svahu hřebene. Okolo horské usedlosti vede chodník do lesa, za nímž jsou další pastviny. Stoupáme strměji lesem nad chalupami na hřeben, kde se připojuje zprava modře značená cesta z Bílé. Potom sjedeme mírným spádem do sedla ke kříži a okolo chalup vystoupíme povlovně na úbočí Janikuly, jejíž vrchol necháme vlevo. Na hřebenu se připojí k naší cestě zeleně značená cesta z nádraží a spolu s ní po krátkém mírném sjezdu lesem přijedeme na začátek volného hřebene Gruně.

Sjíždíme-li touto cestou s Gruně do Starých Hamer, pak odbočíme v sedle pod Janikulou ještě před křížem okolo chalup po loukách dolů vpravo k ohradě, ve které je branka. Jíž projedeme na široký lesní průsek. Z něho vystoupíme k dalším chalupám, za nimiž se dostaneme na cestu , kterou jsme vystupovali Projdeme poněkud strměji lesem na další louky, dostaneme se znovu na lesní cestu s níž odbočíme na pěkné svahy posledního úseku sjezdu, který končí na údolní cestě pod hotelem Horal. Údolím pak dojedeme k hotelu Duda.

Ze Starých Hamer můžeme vystoupit také na Smrk. Jdeme nejdřív po silnici k severu, za kamenným mostem přes Ostravici asi po 15minutové cestě odbočíme vlevo k pěkné myslivně v Hutích, kolem níž jde zeleně značná cesta údolím potoka k samotám na Velkém, kde naše cesta začíná stoupat na hřeben Ružance, který směřuje s Malého Smrku k jihozápadu. Pěknými lesy stoupáme až do sedla mezi Malým Smrkem a Smrkem, se kterého po červené značce vystoupíme na vrchol Smrku. Ze Starých Hamer vystoupíme na Smrk za 2,5 až 3 hodiny. Vracíme se touž cestou, protože přímý sjezd do Řečice je příliš strmý.

Bílá: U konečné stanice trati z Frýdlantu nad Ostravicí vzniklo známé rekreační a turistické středisko, ve kterém je velký hotel Bílá, rozsáhlá závodní zotavovna VŽKG, domov státních pracovních záloh a starý dřevěný kostel. Několik minut od hotelu stojí u lesa dřevěný lovecký zámeček.

Bílou prochází silnice, kterou jezdí autobusy z Makova přes Bumbálku do Bílé, odkud pokračují k soutoku Bílé a Černé, vyjíždějí na sedlo Baraní pod Konečnou s něhož sjíždějí do Turzovky v údolí Kysuce. Z Bílé jezdí také několikrát denně autobusy přes Hlavatou a Bečvici na Horní Bečvu a do Rožnova pod Radhoštěm. I když nejsou v přímé blízkosti Bílé větší lyžařské terény, je Bílá přece jenom vhodným východiskem pěkných lyžařských tur, protože má výhodné spojení s krásnými terény na hřebenu Zadních hor a na Bečvici. U hotelu je menší svah vhodný pro cvičení začátečníků. Příkřejší svah je naproti hotelu pod skokanským můstkem.

Pro lepší názornost ještě přikládám mapu turistických stezek z roku 1957:

 

 

Zdroj: Karlíček, M.: Beskydy v zimě - Průvodce pro turisty a lyžaře. Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955, s. 38-42.

P.S.: možná občas uvidíte nesrovnalosti v předložkách s/z, v průvodci je to takto psáno a nechtěla jsem vás o to ošidit

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář