Vývoj výstavby kamenité hráze a odběrné vodárenské věže 3