Výstavba opěrné zdi podél odpadu od bezpečnostního přelivu