Nová levobřežní silnice II/484 na estakádě a pravobřežní provizorní objízdná komunikace během stavby.